Hej och välkomna till säsongens sista månadsscramble! Detta blir dagens andra pass och det spelas mellan 13:00 – 16:00. Lunch serveras i samarbete med SKAI under spelet och pris är 500kr/deltagare

Vänligen ange ditt & din spelpartners namn & handicap vid anmälan